Marihuany i Zmiana Klimatu

Opublikowane przez Mirena Walczak w dniu


świeże nasiona marihuany

Uprawa konopi indyjskich rozwija się na całym świecie w miejscach, gdzie już została zalegalizowana, zarówno do użytku medycznego jak i rekreacyjnego. Obserwujemy ten trend na całym świecie. Oczekuje się, że światowy rynek konopi indyjskich będzie rósł w tempie 26,7% w ciągu najbliższych 7 lat. Każda branża rozwijająca się w takim tempie będzie miała wpływ nie tylko ekonomiczny, ale również środowiskowy. Na szczęście odpowiedzialnie uprawiana marihuana, zwłaszcza konopie, pozytywnie wpływa na środowisko na wiele sposobów.

Konopie indyjskie, czasami określane jako trawka, rosną wypierając inne rośliny, a ich korzeń utrzymuje glebę kierując do niej wilgoć. Może być szeroko uprawiana na ubogich glebach bez pestycydów i nawozów i wymaga jednej trzeciej ilości wody co bawełna. Konopie mogą urosnąć 13 stóp w 100 dni i wyprodukować tyle w ciągu 90 dni, ile drzewo może wyprodukować w ciągu 20-30 lat.

Potencjalny wpływ marihuany na środowisko

Ochrona naszych lasów była od dawna przedmiotem troski. Obecnie 90% światowego papieru wytwarza się z drzew, a 60% światowych lasów wycina się na drewno. Konopie można przetwarzać na wiele produktów zastępujących drewno i produkty ropopochodne, takie jak tworzywa sztuczne i materiały budowlane, a nawet na czyste biopaliwo, które jest o 97% wydajniejsze niż benzyna.

Plastikowe butelki konopne rozkładają się 10 dni po wyrzuceniu. Wytwarzanie produktów z konopi zamiast drzew może wyeliminować konieczność wycinania lasów. Papiernie są jednymi z największych dostawców śmiertelnego związku chloru, dioksyn, do Wielkich Jezior. Jeden akr konopi dostarcza ponad 4 razy więcej masy papierniczej niż jeden akr drzew i może być zbierany 2-3 razy w roku. Ponadto badanie przeprowadzone przez Służbę Leśną USDA wykazało, że wszystkie produkty z cienkiego papieru wytwarzane obecnie z drewna mogą być wytwarzane z konopi przy minimalnym wpływie na środowisko i z zyskiem.

Konopie pochłaniają węgiel w procesie fotosyntezy, przechowują go i zwracają na Ziemię, jednocześnie uwalniając duże ilości tlenu. Udowodniono, że konopie przemysłowe pochłaniają więcej dwutlenku węgla na hektar niż jakakolwiek uprawa leśna lub rolnicza. Tempo wzrostu marihuany sprawia, że jest to jedno z najszybszych dostępnych obecnie narzędzi do konwersacji na temat biomasy.

Regenerowanie gleby

Bezpośredni wpływ rośliny na środowisko nie kończy się na jakości powietrza. Jego system korzeniowy jest wystarczająco silny, aby rozbić ubitą glebę, poprawia jakość gleby i stabilizuje glebę, kontrolując erozję. Uprawa konopi faktycznie regeneruje glebę poprzez proces fitoremediacji, uzupełnia ją i umożliwia uprawę produktów na obszarach, na których wcześniej nie nadawały się do spożycia. Konopie to jedna z najlepszych roślin fitoremediacyjnych znanych człowiekowi. Badania wykazały skuteczność konopi przemysłowych i zdolność do wytrzymywania wysokich poziomów metali ciężkich bez wpływu na wzrost, zbiory lub jakość. Powszechnie wiadomo, że obniża poziom azotu, kadmu, strontu i cezu w glebie. Stosowano ją we Włoszech na terenach zatrutych przez jedną z największych hut stali w Europie oraz na Ukrainie i w pobliżu Czarnobyla w celu przeciwdziałania radioaktywnej glebie.

Wartość konopi w rolnictwie

Wartość konopi w rekultywacji gleb rolniczych ma jeszcze szersze zastosowanie. Grunty uprawne, które zostały zubożone w wyniku nadmiernego użytkowania lub chemikaliów, można uzupełnić, regularnie rotując uprawą konopi z innymi uprawami. onopie uprawiane w płodozmianie z pszenicą wykazywały 20% wzrost plonów pszenicy, a uprawiane w płodozmianie z soją zmniejszały ryzyko inwazji nicieni o 50-70%. Do końca XIX wieku była to jedna z największych upraw rolnych na świecie.

Oczywiste jest, że uprawa konopi ma wiele zalet dla naszego środowiska. Ale czy tak jest zawsze? Ostatnie badania pokazują, że chociaż uprawa na zewnątrz stanowi doskonałe rozwiązanie wielu dzisiejszych problemów środowiskowych, uprawa w pomieszczeniach może mieć poważne konsekwencje dla środowiska. Hodowcy w pomieszczeniach muszą być czujni, aby kontrolować warunki ich wzrostu. W zależności od klimatu i innych warunków zużycie energii będzie się różnić w celu kontrolowania temperatury, wilgotności, cyrkulacji powietrza i karmienia.

Ślad węglowy konopi

Ślad węglowy może być znaczący. W miejscach takich jak Hawaje wyprodukowanie 1 uncji konopi uprawianych w pomieszczeniach może zająć równowartość 16-galonowego zbiornika gazu. W Kolorado ślad węglowy przemysłu konopnego przewyższył ślad węglowy stanowego przemysłu wydobywczego. Szacunki pokazują, że przejście na uprawę zewnętrzną zmniejszyłoby emisje gazów cieplarnianych o 96%, a przejście na szklarnie zmniejszyłoby emisje o 42%. Przepisy federalne, stanowe i lokalne przyczyniają się do problemu, zabraniając transportu konopi indyjskich przez granice stanowe i wprowadzając nieuzasadnione ograniczenia dotyczące uprawy na wolnym powietrzu. Wraz ze zmianą tych przepisów ślad węglowy z upraw w pomieszczeniach będzie się zmniejszał, gdy ludzie odzyskają prawo do uprawy na obszarach sprzyjających całorocznej uprawie.

To dzięki tym zmianom legislacyjnym dokonany zostanie prawdziwy postęp w zakresie ochrony środowiska. Ustawa rolna z 2018 r. była wspaniałym początkiem uzdrawiania naszego środowiska, a wraz z rozwojem branży produkcyjnej konopi przemysłowych, pozytywny wpływ na środowisko również będzie rósł. Nadal potrzebne są zmiany legislacyjne, aby umożliwić uprawę na wolnym powietrzu i legalny transport między stanami. Rzadko zdarza się, aby rozwijająca się branża miała ogólnie tak pozytywny wpływ, ale marihuana po raz kolejny pokonała szanse i obaliła negatywne piętno, które zostało na nią narzucone lata temu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


marihuana thc i cbd na amsterdamseeds.pl
Copyright © AmsterdamSeeds.pl